Kiireessä vanhuksen kotonapärjääminen jää selvittämättä

TtM Kristiina Kariniemi-Örmälän väitöskirjassa tarkasteltiin ikääntyneiden itsenäistä lääkehoidon hallintaa, muistihäiriöiden ja masennuksen oireita, selviytymistä kotona päivittäisissä toiminnoissa sekä jatkohoitoa päivystyskäynnin jälkeen. Tutkimuksessa tunnistettiin myös niitä hoitotyöhön liittyviä tekijöitä, jotka johtivat ikääntyneen hoidossa keskeisen tai tarpeellisen asian huomiotta jäämiseen päivystys- tai kiirevastaanotoilla.

Useimmiten esiin nousseet tekijät liittyivät resursseihin, kuten puuttuviin arviointikäytäntöihin ja -mittareihin sekä hoitohenkilöstön kokemaan kiireeseen. Kiireessä, ikääntyneen lyhyen päivystys- tai vastaanottokäynnin aikana, hoitohenkilöstö priorisoi muita tehtäviä kuin ikääntyneen lääkehoidon hallinnan, muistamattomuuden tai masennuksen oireiden tai kotona päivittäisissä toiminnoissa selviytymisen tarkistamista tai jatkohoito-ohjeiden kertomista.

– Päivystyksen ja kiirevastaanottojen hoitotyön ammattilaiset ovat etulinjassa tunnistamassa ikääntyneen itsenäisen lääkehoidon hallinnan osaamista, muistihäiriöiden ja masennuksen oireita, toimintakykyä kotona ja jatkohoitoa. Hoitotyön keinoin sekä moniammatillisella yhteistyöllä on mahdollista tukea ja parantaa ikääntyneiden itsenäistä, turvallista ja laadukasta asumista kotona, Kariniemi-Örmälä toteaa väitöstiedotteessaan.

TtM Kristiina Kariniemi-Örmälö väitös "Older people in emergency department" tarkastetaan 15.12.2020 Itä-Suomen yliopistossa.

Väitös on luettavissa verkossa.