Kilpirauhasen toimintahäiriöiden esiintyvyys raskausaikana ja niiden vaikutus raskaustuloksiin

Lääketieteen lisensiaatti Suvi Turusen väitöksen mukaan kilpirauhasen toimintahäiriöt raskausaikana ovat tavallisia. Ne voivat lisätä raskauskomplikaatioiden ja vastasyntyneisyyskauden ongelmien riskiä.

Tutkimuksen aineistona käytettiin kansallista Syntyneiden lasten rekisteriä vuosilta 2004─2013/2016. Tietoja täydennettiin Kansaneläkelaitoksen ylläpitämistä resepti- ja lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien tiedostoista, Hoitoilmoitusjärjestelmästä (HILMO) ja Epämuodostuma-rekisteristä. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoimintaa sairastavia raskaana olevia naisia verrattiin terveisiin naisiin.

Äidin kilpirauhasen vajaatoiminnan esiintyvyys oli 3 %. Suurin osa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista raskaana olevista naisista käytti tyroksiinilääkitystä. Raskaudenaikaisen tyroksiinilääkityksen käytön todettiin viisinkertaistuneen tällä vuosituhannella.

Kilpirauhasen vajaatoiminnalla todettiin olevan yhteys useisiin raskauskomplikaatioihin, kuten raskaudenaikaisiin verenpaineongelmiin, raskausdiabetekseen ja ennenaikaiseen synnytykseen. Vajaatoimintaan liittyvä riski oli kuitenkin pienempi niillä naisilla, jotka käyttivät tyroksiinilääkitystä koko raskauden ajan.

Kilpirauhasen liikatoiminnan esiintyvyys oli 0,4 %. Äidin raskaudenaikaisella kilpirauhasen liikatoiminnalla ja myös aikaisemmin sairastetulla kilpirauhasen liikatoiminnalla todettiin olevan yhteys raskauskomplikaatioihin, kuten verenpaineongelmiin, keisarileikkauksiin ja ennenaikaisiin synnytyksiin. Vastasyntyneillä oli myös lisääntynyt riski joutua tehohoitoon, jos äidillä oli todettu kilpirauhassairaus.

Sekä kilpirauhasen vajaa- että liikatoiminta näyttävät lisäävän raskauskomplikaatioiden riskiä ja vastasyntyneiden ongelmia. Kilpirauhashormonien käytön merkittävä lisääntyminen viittaa siihen, että raskauden aikaiset kilpirauhasongelmat tunnistetaan ja diagnosoidaan aikaisempaa paremmin ja hoidetaan herkemmin.

Lääketieteen lisensiaatti Suvi Turusen väitöstilaisuus: Kilpirauhasen toimintahäiriöt raskausaikana. Esiintyvyys ja vaikutus raskaustuloksiin. 24.9.2021 12:00. Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/69034225943?pwd=d0QzV05ZT1hINFJHbkxpejZTaE9HUT09

Vastaväittäjänä dosentti Eeva Ekholm, Turun yliopistollinen sairaala

Teksti: Anne-Maj Aunula