Kinestetiikan käyttöön ottaneilla osastoilla potilaita hoidettiin yksilöllisemmin verrattuna tavanomaisiin osastoihin.

Päivittäisissä hoito- ja avustamistoiminnoissa hyödynnettiin potilaan omia voimavaroja, tilanteeseen sopivia apuvälineitä ja olemassa olevia tiloja.

TtM Päivi Stenman tarkastelee väitöskirjassaan iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana.

Kinestetiikan käyttöönotto lisäsi työyhteisön avointa vuorovaikutusta, reflektointia, yhdessä oppimista sekä innostavaa ja innovatiivista ilmapiiriä. Uuden yhteisen toimintamallin käyttöönotto näytti myös lisäävän sitoutumista iäkkäiden hoitotyöhön. Vanhuspalvelujen johtajat ovat avainasemassa kannustamassa henkilöstöä uusien toimintatapojen kehittämiseen ja innovointiin. Uuden toimintamallin juurruttamiselle on annettava aikaa, ja se on resursoitava niin, että muutosprosessia voidaan viedä eteenpäin. Yksikön lähijohtajan on tärkeää tunnistaa työyhteisön taustalla olevat arvot, kirjoittamattomat säännöt ja toimintatavat eli työpaikkakulttuuri. Muut päällekkäiset suuret muutokset saattavat puolestaan johtaa siihen, että työpaikalla palataan vanhoihin rutiineihin.

TtM Päivi Stenmanin väitös "Iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana" tarkastettiin 2.10.2020. Oulun yliopistossa. Väitöstiedote löytyy Oulun yliopiston sivuilta.

Väitös on luettavissa verkossa.