Kohdunkaulasyövän seulontaohjelma ei tavoita kaikkia

Kohdunkaulasyöpä on globaali terveysongelma, joka koettelee myös korkean elintason maissa asuvia ulkomaalaistaustaisia naisia. Säännöllisen seulonnan, kuten Papa-kokeen avulla sairautta voidaan ehkäistä tehokkaasti.

Seulontoihin osallistumista suositellaan kaikille tiettyihin ikäluokkiin kuuluville naisille. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä on kasvanut myös Suomessa. Kohdunkaulasyövän seulonnan kattavuuden varmistamiseksi on tärkeää tutkia myös ulkomaalaistaustaisten osallistumista seulontoihin.

Joissakin ulkomaalaistaustaisissa väestöryhmissä naiset osallistuvat seulontoihin muita väestöryhmiä vähemmän, eivätkä välttämättä ole tietoisia suomalaisista seulontaohjelmista. Seulontoihin osallistumista tukevat muun muassa gynekologisiin ja lisääntymisterveyteen liittyvien terveyspalveluiden käyttö ja synnyttäminen Suomessa. Myös korkeampi koulutusaste, työllisyys, korkeampi ikä ja seulonnan maksuttomuus edistivät osallistumista joissain ryhmissä. Osallistumisen esteintä ovat mm. huono kielitaito, matala sosioekonominen asema, asuminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja seulontoihin liittyvän tiedon puutteellisuus.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkastellaan Papa-kokeeseen osallistumista tukevia ja estäviä tekijöitä ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keinoin. Tulokset auttavat ymmärtämään seulontoihin osallistumiseen liittyviä taustatekijöitä niin kansallisesti kuin laajemminkin. Tulokset viittaavat siihen, että seulontaohjelmissa tulisi ottaa nykyistä enemmän huomioon eri väestöryhmien väliset erot. Seulontoja koskevan tiedon jakamisessa voisi olla hyödyksi hyödyntää monipuolisesti eri kanavia.

Terveydenhuollossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että seulontoja koskeva tieto saavuttaa myös sellaiset ulkomaalaistaustaiset naiset, joilla on heikko suomen tai ruotsin kielen osaaminen tai heikko sosioekonominen asema tai jotka eivät hyödynnä gynekologisia tai lisääntymisterveyden palveluja.

MSc, MPH Esther Idehen väittelee 8.10.2021

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4306-4

Tekstikooste: Anne-Maj Aunula, kuva Pixabay