Koulutusintervention vaikutus opiskelijaohjaajien osaamiseen ohjata eri kulttuurisista ja kielellisistä taustoista tulevia sairaanhoitajaopiskelijoita kliinisen harjoittelun aikana

Sairaanhoitajien osaaminen ohjata eri kulttuureista tulevia opiskelijoita ja koulutuksen vaikutus osaamiseen. Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaamiseen tarvitaan aikaa, osaamista ja uudenlaisia toimintatapoja.

Suomea vaivaa krooninen sairaanhoitajapula, mikä näkyy pyrkimyksinä rekrytoida sairaanhoitajia ja alan opiskelijoita myös ulkomailta. Useat suomalaiset ammattikorkeakoulut tarjoavatkin hoitotyön ohjelmia, jotka on suunniteltu erityisesti maahanmuuttajaopiskelijoille.

Tutkimusten mukaan eri kulttuureista tulevat sairaanhoitajaopiskelijat kokevat haasteita erityisesti opiskeluun kuuluvien kliinisten harjoittelujaksojen aikana. Myös opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat sairaanhoitajat ovat raportoineet, etteivät saa riittävästi aikaa ja tukea valmistautua tehtäväänsä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaajana.

TtM Ashlee Oikarainen selvitti väitöstutkimuksessaan Suomen yliopistosairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien monikulttuurista ohjausosaamista. Tulokset osoittivat, että sairaanhoitajat arvioivat yleisesti opiskelijaohjausosaamisensa hyväksi, mutta kokivat haastavina muulla kuin omalla äidinkielellään tapahtuvat ohjaustilanteet.

Väitöstutkimuksessa suunniteltiin ja kehitettiin uudentyyppinen opiskelijaohjauskoulutus, joka sisälsi kulttuuriseen osaamiseen liittyvän osion. Tavoitteena oli kehittää sairaanhoitajien osaamista ohjata eri kulttuureista tulevia opiskelijoita. Sairaanhoitajat yhdestä Suomen yliopistollisesta sairaalasta osallistuivat uuteen opiskelijaohjauskoulutukseen. Verrokkina toimi tavanomaiseen opiskelijaohjauskoulutukseen osallistunut ryhmä sairaanhoitajia toisesta yliopistosairaalasta.

Uuteen opiskelijaohjauskoulutukseen osallistuminen osoittautui hyödylliseksi, ja sen todettiin vahvistavan sekä sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista että kulttuurista osaamista. Sen sijaan osaamisen ylläpitäminen osoittautui ajan myötä haasteelliseksi. Tutkimuksen mukaan ohjaajien monikulttuurisen osaamisen ja motivaation ylläpitämiseksi tarvitaankin uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja.

Sairaanhoitajien riittävä valmistaminen heidän rooliinsa eri kulttuurisista taustoista tulevien opiskelijoiden ohjauksessa voi edistää tehokkaiden, kulttuurisesti turvallisten kliinisten oppimisympäristöjen toteutumista, väitöstutkimuksessa todetaan.

- On tärkeää varmistaa, että kliiniset oppimisympäristöt ovat kulttuurisesti turvallisia opiskelijoille, potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Sairaanhoitajille on annettava riittävästi aikaa, tukea ja resursseja, jotta he voivat menestyä sairaanhoitajaopiskelijoiden tukemisessa kliinisen harjoittelun aikana, väittelijä korostaa.

Väitöstilaisuus 2.6.2022 klo 12:00 Leena Palotie salissa (101A), Aapistie 5A

Väitöksen aihe: Koulutusintervention vaikutus opiskelijaohjaajien osaamiseen ohjata eri kulttuurisista ja kielellisistä taustoista tulevia sairaanhoitajaopiskelijoita kliinisen harjoittelun aikana

Väittelijä: Terveystieteiden maisteri TtM Ashlee Oikarainen

Tiedekunta ja yksikkö: Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Vastaväittäjä: Professori Hannele Turunen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos: Professori Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto

Zoom: https://oulu.zoom.us/j/61025434100 (Meeting ID: 610 2543 4100)

Dissertation: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3311-6

Kuva: Andrew Tang, Pixabay

Kooste: Anne-Maj Aunula