Kuntoutujien kokemus hyvinvoinnista ja toiveikkuudesta paranee laitospäihdekuntoutuksen aikana

Laitospäihdekuntoutuksella tavoitellaan positiivista muutosta kuntoutujien hyvinvointiin ja parempaan tulevaisuuteen. Päihderiippuvuus voi vaarantaa kuntoutujien hyvinvointia ja luoda toivottomuuden tunnetta.

YTM Eeva Ekqvist tutki, millaisia muutoksia laitospäihdekuntoutuksen aikana kuntoutujien hyvinvoinnissa ja toiveikkuudessa tapahtuu. Tarkastelun kohteena oli myös toivottu tulevaisuus ja toivoa uhkaavat tekijät, kuten retkahtaminen eli ongelmalliseen päihdekäyttöön palaaminen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kuntoutujien näkemyksiä tulevaisuudesta: Tulevaisuuden toiveet kohdentuivat päihteettömyyteen, sosiaalisiin verkostoihin, arkeen ja työelämään sekä yleiseen elämän tyytyväisyyteen.

Eeva Ekqvist havaitsi väitöstutkimuksessaan, että kuntoutujien kokemus omasta hyvinvoinnistaan parani laitospäihdekuntoutusjakson aikana. Myös kuntoutujien toiveikkuus parani laitospäihdekuntoutusjakson aikana.

- Tulevaisuuden toiveet luovat kuvaa siitä, millaiset asiat koetaan tärkeiksi ja tavoittelemisen arvoisiksi. Siksi niitä on hyvä kartoittaa niin laitospäihdekuntoutuksessa kuin muissakin palvelumuodoissa, Ekqvist toteaa.

Tutkimuksen aineistoa on kerätty vuosina 2016-2018. Siihen osallistui 271 laitospäihdekuntoutuksessa ollutta henkilöä.

Väitöstilaisuus pidetään Tampereen yliopistossa, etäyhteys 5.2.2021, klo 12.00-16.00.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1821-5