Kylmä ilma aiheuttaa hengitystieoireita ja toimintahaittaa

Astma ja allerginen nuha ovat hyvin yleisiä sairauksia. Suomessa lääkärin diagnosoimaa astmaa sairastaa noin 9 % väestöstä. Astman esiintyvyys on noussut terveystieteiden maisteri Henna Hyrkäs-Palmun väitöskirjan mukaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Allerginen nuha on vielä yleisempi kuin astma: Suomessa siitä kärsii noin 33 % aikuisväestöstä.

Kylmästä aiheutuvat hengitystieoireet, kuten hengenahdistus ja pitkittynyt yskä, ovat yleisiä jo nuorilla aikuisilla, joilla on astma. Jos astmaa sairastavilla oli lisäksi allerginen nuha, oireita esiintyi enemmän kuin vain astmaa sairastavilla.

Tutkimus tuo uutta tietoa kylmän vaikutuksista toimintakykyyn eri-ikäisillä astmaa sairastavilla. Tutkimustiedon avulla voidaan auttaa astmaa sairastavia ylläpitämään toiminta- ja työkykyään myös kylmässä, mikä voi vähentää sairauspoissaoloja ja alentaa sekä työnantajien että terveydenhuollon kustannuksia. Tarkoituksenmukainen toiminta kylmässä ympäristössä ehkäisee kylmästä aiheutuvia terveyshaittoja, kuten astman pahenemisvaiheita ja hengitystieinfektioita.

Henna Hyrkäs-Palmun väitös tarkastettiin 19.2.2021 Oulun Lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Väitös on luettavissa verkossa.