Laboratoriotestit elintapariskien arvioinnissa

FM Ulla Nivukosken väitöksen mukaan oikein kohdennettujen laboratoriotestien ja niistä laskettavien erillisten kudosvaurioita kuvaavien indeksien avulla voidaan todeta terveyshaittojen kehittymiseen viittaavia muutoksia jo varhaisessa vaiheessa. Se voi auttaa myös vakavien terveyshaittojen ennaltaehkäisemistä.

Laboratoriotestit toimivat myös työkaluina, joiden avulla elintapariskit voidaan luontevasti ottaa puheeksi. Muutokset laboratoriotestien tuloksissa joko suotuisampaan tai huonompaan suuntaan saattavat motivoida potilasta kohti terveellisempiä elintapoja. Tuloksia voidaan hyödyntää niin käytännön potilas- ja neuvontatyössä kuin laadittaessa kansallisia suosituksia, joiden tavoitteena on ohjata terveellisempien elintapojen omaksumiseen ja niissä pysymiseen.

Tutkimusaineistona käytettiin kansalliseen FINRISKI-väestötutkimukseen osallistuneita, yhteensä yli 20 000 perustervettä henkilöä, joiden iät vaihtelivat välillä 25–74 vuotta.

FM Ulla Nivukoski väitteli 23.4.2021 Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa 23.4.2021.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1905-2

Teksti: Anne-Maj Aunula