Läheiset suhteet kavereihin voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta

Iina Savolaisen väitöskirja selvittää sosiaalipsykologisten tekijöiden yhteyttä nuorten addiktiokäyttäytymiseen. Savolainen tarkasteli suomalaisten, yhdysvaltalaisten, korealaisten ja espanjalaisten nuorten ja nuorten aikuisten addiktiokäyttäytymisen muotoja erilaisten sosiaalisten tekijöiden perspektiivistä.

Kaveriporukat ja yhteenkuuluvuus ikätovereihin ovat tärkeitä sosiaalisia tekijöitä nuorten kehityksessä ja käyttäytymisessä. Internet ja sosiaalinen media ovat muokanneet merkittävästi nykynuorten sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta.

Väitöstutkimus osoittaa, että verkkoon painottuvat kaverisuhteet ovat riskitekijä nuorten rahapeliongelmille. Vähäiset suhteet verkon ulkopuolella olivat yhteydessä myös huumeiden käyttöön ja pakonomaiseen internetin käyttöön. Läheiset suhteet verkon ulkopuolisiin kavereihin suojaavat rahapeliongelmilta. Verkon ulkopuoliset kaverisuhteet puolestaan ovat riskitekijä nuorten liialliselle alkoholin käytölle etenkin Suomessa. . Kaikki tarkastellut addiktiot ovat yhteydessä voimakkaampaan henkiseen pahoinvointiin, mutta liiallisesti alkoholia käyttävillä nuorilla vahvat sosiaaliset suhteet voivat suojata henkiseltä pahoinvoinnilta.

Tutkimus osoittaa, että addiktiot eivät ole pelkästään yksilön ongelma vaan niissä on vahvasti mukana sosiaaliset suhteet. Nuoret toisaalta korvaavat kasvokkaisia suhteita verkossa, mutta verkko voi myös eristää nuoren kasvokkaisesta kanssakäymisestä. Tunnistamalla sosiaalipsykologisten tekijöiden yhteyksiä nuorten addiktioihin voidaan edistää addiktioita ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä.

M.Sc (Psychology) Iina Savolaisen väitös tarkastetaan 27.11.2020 Tampereen yliopistossa.

Väitös on luettavissa verkossa.