Liikunnallinen elämäntapa voi suojata tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskitekijöiltä jo lapsuudessa

TtM Juuso Väistö on tutkinut fyysisen aktiivisuuden ja kunnon eri osatekijöiden sekä paikallaanolon yhteyksiä tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskitekijöihin sekä niiden kasautumiseen 6–8- vuotiailla suomalaisilla lapsilla.

Vähäinen liikunta ja omatoiminen liikunta sekä runsas viihdemedian käyttö olivat yhteydessä korkeampiin tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskitekijöihin. Riskitekijöiden tasot olivat korkeimmat lapsilla, jotka liikkuivat vähiten ja käyttivät eniten aikaa viihdemedian parissa.

Runsaalla viihdemedian käytöllä ja erityisesti liiallisella television sekä videoiden katselulla havaittiin yhteys korkeampiin riskitekijöiden tasoihin myös paljon liikkuvilla lapsilla. Lisäksi epäsäännöllinen ateriarytmi sekä epäterveellinen ruokavalio olivat yhteydessä korkeampiin riskitekijöiden tasoihin. Ravitsemustekijät selittivät osittain runsaan viihdemedian käytön yhteyksiä riskitekijöihin.

Lasten liikunta ja ravitsemustutkimukseen (Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC)) osallistui 506 lasta.

Väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 5.3.2021, klo 12-17.

Väitöstä voi seurata verkossa.

Väitöskirja luettavissa verkossa.