Liikunta on oleellinen osa tyypin 1 diabeteksen hoitoa

Intensiivinen liikunta pienentää liitännäissairauksien ja kuoleman riskiä tyypin 1 diabeetikoilla.

Erityisesti liikunnan korkeampi intensiteetti on yhteydessä vähäisempään munuaistaudin puhkeamiseen ja hitaampaan etenemiseen tyypin 1 diabeteksessa, paljastaa LL Heidi Tikkanen-Dolencin väitös "Physical activity and type 1 diabetes: impact on diabetic complications" Lisäksi liikunta oli yhteydessä pienempään kuolemanriskiin tässä potilasryhmässä. Tyypin 1 diabeetikkojen lisääntynyt kuolleisuus liittyykin juuri diabeettiseen munuaistautiin.

Liikunta vähensi myös diabetekseen liittyviä sydän- ja verisuonitautikomplikaatioita sekä silmänpohjan muutoksia. Liikunnasta hyötyivät myös ne, joilla komplikaatioita jo oli.

Väitös on osa FinnDiane-diabetestutkimusta.

LL Heidi Tikkanen-Dolenc väittelee Helsingin yliopistossa 13.11.2020.

Väitös on luettavissa verkossa.