Maan perhepoliittiset valinnat vaikuttavat lapsiperheiden hyvinvointiin monin tavoin

Perhepolitiikalla saavutetut tulokset kytkeytyvät siihen, kuinka vahvaksi valtion rooli perheiden hyvinvoinnissa on muodostunut. HM Hannele Heinäsen mukaan perhepolitiikan tulisi olla ennen kaikkea mahdollistavaa ja perheen arkea tukevaa, jolloin aineelliset ja henkiset mahdollisuudet perheen perustamiseen ja ylläpitoon on turvattu.

Heinänen tutki väitöskirjassaan, millaisia tuloksia erilaiset perhepolitiikat tuottavat ja miten ne näkyvät lapsiperheiden toimeentulossa ja yhteiskunnallisessa asemassa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Tutkimus osoittaa, että Euroopan Unionin jäsenmaissa näkyvät eri maiden historiaan ja kulttuuriin liittyvät erot. Ne johtavat erilaisiin poliittisiin painotuksiin ja toimintamalleihin.

Valtion rooli yksilöiden tai perheen elämässä vaihtelee sen mukaan, millä tavalla vastuu hyvinvoinnista jakautuu valtion, markkinoiden ja perheen kesken ja millaiset roolit vanhemmilla katsotaan olevan perheen ja työllisyyden suhteen.

Hannele Heinäsen väitös ”Maan perhepoliittiset valinnat vaikuttavat lapsiperheiden hyvinvointiin monin tavoin” tarkastetaan 19.2.2021 klo 12-17 Itä-Suomen yliopistossa.

Väitös on luettavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1854-3

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä