Avoin dialogi vastaa terveydenhuollon johtamisen haasteisiin

Avoin dialogi ja ihmisten arvostus korostuvat terveydenhuollon johtamisessa. Terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen vaatii hallintotieteiden lisensiaatti Marjo Räsäsen väitöstutkimuksen mukaan myös johtamisen uudistamista. Väitöskirja nostaa esiin dialogisen johtamisen mahdollisuuden.

Dialoginen johtaminen tarkoittaa ajattelemisen, tekemisen ja vuorovaikutuksen taitoja. Se arvostaa henkilöstöä ja korostaa lähijohtajan minuutta.

– Dialogisen johtamisen avulla voidaan kehittää lähijohtamista, kompetensseja ja organisaation tuottamia palveluja. Tämä onnistuu osallistamalla henkilöstöä ja hyödyntämällä koko henkilöstön ideoita, toteaa Räsänen.

Terveydenhuollon uudistaminen kaikilla tasoilla tuo suuria haasteita myös johtamiselle. Tavoite on, että palvelut tuottaisivat yhä enemmän arvoa ammattitaitoisesta työvoimasta tinkimättä.

– Hoitotyössä substanssiosaaminen painottuu silti vahvasti johtamisosaamisen sijasta, sanoo Räsänen.

Tutkimuksen mukaan dialogisen johtamisen elementtien tunnistaminen ja niiden aktiivinen käyttöönotto lähijohtamisessa voivat tukea hoitotyön johtajuutta sekä johtajan persoonallista kehittymistä.

– Itsensä tunteminen niin persoonana kuin johtajana on lähijohtajan tärkeä ominaisuus, joka vaikuttaa niin työntekijäkokemukseen kuin tuotettujen palvelujen asiakaslaatuun, Räsänen muistuttaa.

Marjo Räsäsen artikkeliväitöskirja koostuu neljästä tieteellisestä osajulkaisusta, joissa lähijohtajuudesta kerättyä empiiristä aineistoa tutkittiin laadullisin menetelmin. Kolme aineistoa kerättiin suuren kaupungin hoitotyön lähijohtajilta (osastonhoitajilta ja apulaisosastonhoitajilta) ja yksi vaativaa kliinistä hoitotyötä tekeviltä sairaanhoitajilta.

Marjo Räsänen (os. Luoma) on syntynyt Seinäjoella vuonna 1958. Hän on opiskellut Tampereella hallintotieteen lisensiaatiksi, terveydenhuollon maisteriksi sekä sairaanhoidon opettajaksi. Pohjakoulutukseltaan hän on kirurgisen ja syöpätautien hoitotyöhön erikoistunut sairaanhoitaja. Räsänen on tehnyt pääosan työurastaan Tampereella ja toimii nykyään akuuttihoidon yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Hallintotieteen lisensiaatti Marjo Räsäsen hallintotieteiden alaan kuuluva väitöskirja Dialoginen johtaminen lähijohtamisen kompetenssien kehittäjänä terveydenhuollossa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa lauantaina 18.6.2022 kello 12 alkaen Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -salissa (Pinni A2100, Kanslerinrinne 1). Vastaväittäjänä toimii professori Tomi J. Kallio Vaasan yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jari Stenvall johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua verkossa. Linkki julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Kuva: Pixabay

Kooste: Anne-Maj Aunula