Mielenterveyden edistämisen ammattilainen tarvitsee vahvoja yhteistoimintataitoja

LitM, MA Nina Tammisen väitöstutkimus kertoo, että mielenterveyden edistämistyössä yhteistoimintataidot ja sektorirajat ylittävä toiminta korostuvat.

- Mielenterveys rakentuu monen eri sektorin yhteisvaikutuksessa, joten ammattilaisten ymmärrys eri sektoreiden merkityksestä mielenterveyteen ja niiden roolista mielenterveyden edistämisen toimissa on tärkeää, Tamminen sanoo.

Ammattilaisten ja kokemusasinantuntijoiden näkemyksiin perustuen sektoreiden välisen yhteistoiminnan keskeisiä tekijöitä ovat toimijoiden yhteiset tavoitteet, viestintä ja kieli, yhteistyön rakenteet ja työprosessit, luottamus ja sitoutuneisuus, sekä yhteistoiminnan johtaminen. Myös positiivisen mielenterveyden tuntemus, ja vahvuuksien ja voimavarojen merkitys mielenterveystyössä ovat tärkeitä, samoin kuin vaikuttavien menetelmien ja elinympäristön merkityksen tunteminen.

LitM, MA Nina Tammisen väitöskirja Mental health promotion competencies in the health sector tarkastetaan tiistaina 1.6.2021 klo 12 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Väitöstä voi seurata etänä

Väitös luettavissa verkossa.

Kuva: Harriet Järf, THL

Teksti: Katja Kosonen