Mielenterveyshäiriöt pienentävät elinaikaisia työtuloja

VTM Henri Salokangas käsittelee väitöskirjassaan mielenterveyshäiriöiden ja taloudellisen toiminnan yhteyksiä. Salokankaan mukaan laadukkaiden suomalaisten rekisteriaineistojen avulla on mahdollista selvittää vakavien mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä erityisesti pitkällä aikajänteellä.


Salokangas analysoi evakoksi joutumisen vaikutusta riskiin sairastua mielenterveyshäiriöihin pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa ei havaittu, että pakkosiirtolaisuus olisi kasvattanut mielenterveyshäiriöitä. Tutkimuksessa seurataan yli 160 000 suomalaista seitsemän vuosikymmenen ajan. Tutkimusasetelma on mielenkiintoinen, luovutetun Karjalan pakkosiirtolaisuus toimi ns. luonnollisena kokeena, joka mahdollistaa tutkimuksen ilman valikoitumisharhaa. – Evakoksi joutuneella maaseudun väestöllä mielenterveyshäiriön riski oli jopa verrokkiväestöä alhaisempi. Havainto tukee aiempaa tutkimusta, jonka mukaan evakkojen muuta väestöä nopeampi siirtyminen maataloudesta teollisuus- ja palveluammatteihin edesauttoi heidän työmarkkinamenestystään suhteessa muuhun väestöön, Salokangas toteaa.

Toisessa osatutkimuksessa tarkasteltiin mielenterveyttä ja työmenestystä. Tulonmenetykset elinaikana ovat suuret. Terveisiin verrokkeihin verrattuna mielenterveyshäiriöistä kärsivät ansaitsevat n. 40 % vähemmän, nuorena sairastuneet jopa 60 % vähemmän. Tästäkin syystä aikainen mielenterveysongelmiin puuttuminen on tärkeää ja taloudellisesti kannattavaa.

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Jari Haukan, Pekka Martikaisen, Matti Sarvimäen ja Jaana Suvisaaren kanssa.

VTM Henri Salokankaan väitös ”Essays on economics of mental health” tarkistetaan 27.11.2020 Turun yliopistossa.

Väitös on luettavissa verkossa.