Miten toimintakykymittari toimii kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua sairastavilla ihmisillä?

Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin World Health Organization Disability Assesment Schedule (WHODAS) 2.0 toimintakykymittarin lyhyen version toimivuutta kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua sairastavilla ihmisillä. TtM Niina Katajapuun väitöskirjatutkimuksen tuloksena saatiin tieto mittarin pienimmästä havaittavasta muutoksesta.

Keväällä 2020 Kuntoutuksen tietopohjahankkeen tuloksena julkaistiin suositus, jossa aikuisten toimintakyvyn itsearviointiin kuntoutustarpeen ja kuntoutuksen vaikutusten arvioinnissa esitetään käytettäväksi Maailman terveysjärjestön 12-osaista WHODAS 2.0 -toimintakykymittaria. Sen toimivuutta ei ole aikaisemmin juurikaan tarkasteltu tuki- ja liikuntaelinkipupotilailla.

12-osion WHODAS 2.0 mittaria suositellaan kuntoutuksen vaikutusten arviointiin. Tästä syystä mittarille tulisi määritellä se kohderyhmäkohtainen pistemäärä, joka kertoo todellisesta toimintakyvyn muutoksesta. Vai onko pistemäärän muutos mittavirhettä? Tätä arvoa ei ole määritelty aikaisemmin tälle mittarille.

- Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat, että kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua sairastavilla yhdeksän pisteen muutos kokonaispistemäärässä kertoo todellisesta toimintakyvyn muutoksesta. Tieto on tärkeä, jotta esimerkiksi fysioterapiassa voidaan päättää, onko kuntoutusintervention sisältöä syytä muuttaa tai jatkaa valitulla tavalla, Katajapuu sanoo.

TtM Niina Katajapuu väitteli 6.4.2021 Jyväskylän yliopistossa.

Väitöskirja luettavissa verkossa.