Mittari arvioi tehosairaanhoitajien taitoja

Tehosairaanhoitajien taitoja potilaan kliinisen tilan tarkkailussa pitää kehittää tarjoamalla koulutusta järjestelmällisesti tehosairaanhoitajille koko heidän työuransa. Tarkkailutaitoja voidaan arvioida TtM Mika Alastalon väitöstutkimuksessa kehitetyllä mittarilla. Hän laati myös teoreettisen rakenteen tarkkailutaidoista ja arvioi tehosairaanhoitajien tarkkailutaitojen tasoa. Kriittisesti sairaan potilaan kliinisen tilan tarkkailu on yksi tärkeimmistä tehosairaanhoitajan tehtävistä, vastuista ja taidoista. Hänen tekemillä havainnoilla ja potilaan voinnin muutoksiin reagoinnilla on keskeinen rooli laadukkaassa ja turvallisessa hoidossa.

– Kokeneiden tehosairaanhoitajien haastattelujen mukaan tarkkailutaidot rakentuvat taidoista hankkia ja käsitellä tietoa, taidoista tehdä päätöksiä sekä yhteistyötaidoista.

Alastalo kehitti itsearvioinnista ja tietotestistä koostuvan mittarin tehosairaanhoitajien tarkkailutaitojen arviointiin. Suomalaisten yliopistosairaaloiden tehosairaanhoitajat arvioivat taitonsa olevan erinomaisella tasolla. Tietotestin mukaan taidot eivät olleet kaikilla tavoiteltavalla tasolla.

– Tehosairaanhoitajat ovat luottavaisia omiin taitoihinsa, mutta erityisesti tarkkailun bio-fysiologisessa tietoperustassa olisi kehitettävää. Tästä on viitteitä aikaisemmissakin tutkimuksissa, Alastalo kertoo.

TtM Mika Alastalo väittelee 11.6.2021 klo 12.15 hoitotieteen aiheesta ”Patient observation skills in critical care nursing – A Theoretical construction and evaluation”.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä: https://utu.zoom.us/j/67872769835

Väitös (hoitotiede): TtM Mika Alastalo | Turun yliopisto (utu.fi)

Teksti: Anne-Maj Aunula