Moraalinen epävarmuus kohdattava avoimesti terveydenhuollossa

YTM Salla Saxénin sosiaalipsykologian tarkastelee väitöksessään terveydenhuollon etiikkaa kolmessa ammatissa ja kahdessa maassa kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Analyysi suomalaisten hoitajien ja lääkärien ammattietiikoista paljastaa suuria eroja ammattien eettisissä maailmankuvissa. Lääkärin etiikka painottaa objektiivisuutta, etiikan universaaliutta ja vahvaa kollegiaalisuutta, mutta samalla se häivyttää lääkärin yksilöllisyyden taka-alalle. Vastaavasti hoitajien etiikassa korostuu yksilöllinen ja tilannekohtainen pohdinta.

– Lähden liikkeelle oletuksesta, että kaikkiin terveydenhuollon ammatteihin liittyy moraalista epävarmuutta, joka jäsennetään etiikan kielelle ammattilaisten toimintaa ja moraalista ajattelua ohjaaviksi ohjenuoriksi. Tutkin, miten nämä käsitykset eroavat hoitajien ja lääkärien ammattien osalta Suomessa, sekä sitä, mitä arvoa Suomessa yhä hyvin tuntemattomien sairaalaeetikoiden ammattikunta tuo tämän teeman äärelle ja miksi, Saxen luonnehtii väitöskirjan lähtökohtia.

YTM Salla Saxénin sosiaalipsykologian väitöskirja Ethics in Professional Discourse: An exploration of moral uncertainty and the diversity of ethics in healthcare professions tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 28.5.2021 klo 12.

Väitös seurattavissa verkossa.

Väitöskirja luettavissa verkossa.

Teksti: Katja Kosonen