Moraaliset arvot hoidon konfliktissa

Eva Elisa Wardin kolmen empiirisen osatutkimuksen tutkimuskohde on moraalin, oikeudenmukaisuuden ja eettisten ristiriitojen tutkiminen työelämän vuorovaikutussuhteissa suhteessa huolenpidon ammattilaisten omiin elämän arvoihin.

Tutkimukset suoritettiin sosiaalikasvattajien lastensuojelun nuorisotyön avohoidossa, sosionomien ja geronomien vanhustyössä valtion ja yksityisissä hoivakodeissa sekä historiallisessa tapaustutkimuksessa kasvattajien, sotaorpojen orpokotien kasvatuksen tutkimuksena vuoden 1918 Suomessa. Kohteena olivat lapset, nuoret ja yhä kasvava vanhusväestö sekä hoivakulttuurin inhimillisyyden oikeudenmukaisuuden ristiriidat.

Tutkimuksessa yhdistettiin toiminnan teoriaa, teoriaa arvojen yleismaailmallisesta rakenteesta ja sisällöstä sekä moraalisten ajattelumallien kehitysteoriaa. Tutkimus antoi uutta tietoa arkielämän arvo- ja moraaliristiriitojen yhteyksistä arvo- ja moraalirakenteisiin sekä historiallisesti että nyky-yhteiskunnan kasvatus- ja hoivainstituutioissa.

Väitös tarkastetaan 5.3.2021 Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Väitös luettavissa verkossa.