Näyttöön perustuvan toiminnan ylläpitäminen vaatii sekä hoitajilta että hoitotyön johtajilta jatkuvaa panostusta.

Internet-perustainen täydennyskoulutus on yksi hyödynnettävä vaihtoehto näyttöön perustuvan toiminnan ylläpitämisessä.

– Tutkimusten mukaan hoitohenkilökunta luottaa pääasiassa kollegoiden tietoihin etsiessään ratkaisuja potilaan hoidossa tarvittavaan päätöksentekoon. Tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen, että hoitotyössä käytetään vanhentunutta tietoa. Näyttöön perustuvan tiedon jalkauttaminen hoitotyöhön on siis erityisen tärkeää, TtM Minna Ylönen huomauttaa väitöstiedotteessaan.

Ylösen tulosten perusteella internet-perustainen opetusohjelma paransi sekä itsearvioitua että teoreettista tietoa laskimohaavan hoidosta. Hoitajien jo alun perin positiivisiin asenteisiin opetusohjelmalla ei ollut vaikutusta. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty todentamaan opetusohjelman vaikutusta hoitajien taitoihin, haavan paranemiseen ja haavanhoidon kustannuksiin mittauksiin osallistuneiden hoitajien vähäisen määrän vuoksi.

TtM Minna Ylösen väitös ”Development of continuing education to support evidence based nursing care of patients with venous leg ulcers” tarkastettiin Turun yliopistossa 18.9.2020.

Väitös on luettavissa verkossa.