Normaali vai poikkeava? – Käsitykset mielen sairauksista heijastavat aikakautensa kulttuurisia arvoja ja odotuksia

Filosofian maisteri Anna Kinnunen tarkasteli väitöstutkimuksessaan mielen sairastamisesta esitettyjä käsityksiä 1900-luvulta 2000-luvulle. Mielen sairauksista suomalaisessa kulttuurissa esitetyt käsitykset kytkeytyvät arvoihin ja normeihin, kuten ihmisenä ja yhteisön jäsenenä olemiseen liittyviin odotuksiin.

Suhtautuminen mielen sairauksiin muokkautuu kunkin ajan tyypillisiin käsityksiin ihmisruumiista ja -mielestä. Vielä 1900-luvun alussa mielenvikaisuus saatettiin tulkita taikuudella nostatetuksi ”panentataudiksi”, joka oli peräisin ihmisruumiin ulkopuolelta.

Yksilön ei itse ajateltu olevan vastuussa sairastumisestaan. Erilaisia mielen hallinnan kykyjä korostavassa nykykeskustelussa sairastuminen voi näyttäytyä epäonnistumisena siinä, millainen nykyajan ihanneihmisen tulisi olla: aktiivinen ja kyvykäs oman mielensä ja ruumiinsa terveyden ja tasapainon vaalija.

FM Anna Kinnusen väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 4.12.2020.

Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa 4.12. klo 12 alkaen.

Väitöstiedote