Objektiivista arviointia sairaanhoitajakoulutukseen hakijoiden päätöksentekotaidoista

TtM Jonna Vierulan Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että hoitotyössä tarvittavia päätöksentekotaitoja voidaan arvioida jo sairaanhoitajakoulutuksen valintavaiheessa objektiivisen testin avulla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksessa ja opiskelijavalintojen kehittämisessä.

Tutkimuksessa kehitettiin päätöksentekotaitoja arvioivaa testiä sähköiseen valintakokeeseen ja testillä arvioitiin yli tuhannen sairaanhoitajakoulutukseen hakevan päätöksentekotaitoja.

Sairaanhoitajakoulutuksen hakijoille tiedon kerääminen ja prosessointi oli helpompaa kuin ongelman tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätöksentekotaidot vaativat kokonaisvaltaista ajattelua ja niitä tulee kehittää koko sairaanhoitajaopintojen ajan, Vierula toteaa.

Lukiotaustaisten hakijoiden osaaminen oli parempaa kuin ammatillisesta koulutuksesta tulevien hakijoiden. Lisäksi vanhemmat hakijat menestyivät nuorempia ja miehet naisia paremmin päätöksentekotaitoja arvioivassa testissä. Hakijoiden objektiivinen arviointi onkin tärkeää hakijoiden tasa-arvon näkökulmasta.Nykyisin sairaanhoitajakoulutuksen hakijoiden päätöksentekotaitoja arvioidaan osana AMK-valintakoetta, jossa päätöksentekotaidot ovat kaikille ammattikorkeakouluhakijoille yhteinen valintakokeen osio.

TtM Jonna Vierula väitöskijra ”The assessment of reasoning skills in nursing student selection – Test development and psychometric testing” tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 4.6.2021 klo 12.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Väits luettavissa verkossa.

Teksti: Katja Kosonen