Oletko aamu- vai iltatyyppi?

Kronotyypillä viitataan yksilöiden välisiin eroihin päivittäisten toimien ajoittumisessa. Kronotyypin mukaan yksilöt luokitellaan aamutyypeistä iltatyyppeihin. Kronotyyppiin vaikuttavat sekä perimä että ympäristötekijät.

Iltatyyppisyys on yhdistetty aamutyyppejä epäterveellisempiin elämäntapoihin sekä suurempaan riskiin sairastua tai kuolla ennenaikaisesti. Kronotyypin geneettisistä yhteyksistä ja kokonaisruokavalion laadusta sekä energiansaannin ajoittumisesta tiedetään kuitenkin vasta vähän. Lisäksi kronotyypin yhteydet lihavuuteen ovat epäselviä.

Iltatyyppien epäterveellisemmistä ruokatottumuksista huolimatta lihavuuden riski ei heillä ollut merkittävästi muita suurempi. Iltapainotteinen energiansaanti sen sijaan oli yhteydessä lihavuuteen kronotyypistä riippumatta. Kronotyyppi oli yhteydessä NR1D2 kellogeeniin, joka on aikaisemmin yhdistetty hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihduntaan. Kronotyypin geneettistä indeksiä voisi hyödyntää kronotyypin tunnistamisessa eri väestöissä.

ETM Mirkka Maukonen väittelee 23.4.2021 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Väitös luettavissa verkossa.