Osastonhoitaja: päivittäisestä johtamisesta kohti vetovoimaisuuden johtamista

TtM Anu Nurmekselan väitöstutkimuksessa kehitettiin ja testattiin Osastonhoitajan johtamistoiminnan sisältö -mittari. Tuloksena on luotettava mittari, jonka osa-alueet ovat uuteen työntekijään liittyvät velvollisuudet, päivittäinen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, päätöksenteko, kliininen hoitotyö, kehittäminen, prosessien suunnittelu ja arviointi, yhteistyö, osaamisen varmistaminen, näyttöön perustuva johtaminen, laadun varmistaminen ja talousjohtaminen. Tutkimuksen perusteella osastonhoitajan johtamistoiminta keskittyi enimmäkseen yhteistyön, henkilöstöjohtamisen ja päivittäisen johtamisen osa-alueille.

- Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että osastonhoitajan työ on monimuotoista ja kompleksista ja siihen vaikuttavat myös monet taustamuuttujat sekä organisaation kulttuuri- ja ilmapiiritekijät. Hoitotyön johtajina osastonhoitajat voivat edistää uutta näkökulmaa, jossa näitä monimutkaisia suhteita tunnistamalla ja yhdistämällä voidaan saavuttaa hyvät hoitotyön tulokset, Nurmeksela toteaa väitöstiedotteessaan.

Terveystieteiden maisteri Anu Nurmekselan hoitotieteen alan väitöskirja Osastonhoitajan johtamistoiminta ja sen yhteys hoitotyön tuloksiin erikoissairaanhoidossa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Marita Koivunen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Tarja Kvist Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuus pidetään 27.8.2021 klo 12 alkaen Sairaala Novan auditoriossa Jyväskylässä ja sitä voi seurata myös verkossa.

Teksti: Katja Kosonen