Päivittäinen johtaminen lähiesimiehen työssä leikkaus- ja anestesiaosastolla