Psykiatrisessa hoitotyössä kohdataan väkivaltaa potilaiden ja kollegojen toimesta

TtM Jenni Konttila tutki väitöstutkimuksessaan hoitohenkilökunnan kohtaamaa väkivaltaa psykiatrisessa osastotyössä. Eniten väkivaltaa kohdattiin potilaiden taholta. Potilaiden käyttämä väkivalta oli yleisimmin psyykkistä, mm. huutamista, nimittelyä tai ammattitaidon kyseenalaistamista. Työyhteisön sisäisestä väkivallasta häirintä oli yhteydessä psyykkiseen työkykyyn, työstressiin sekä sairauslomien määrään.

Tutkimuksen mukaan väkivalta psykiatrisessa avohoidossa on kompleksinen ilmiö. Työntekijät ovat yksilöitä ja väkivallan kohtaamisesta aiheutuvat psyykkiset oireet muodostuvat yksilöllisiksi erilaisten taustatekijöiden vaikutuksesta. Nämä yksilöllisesti muodostuneet psyykkiset oireet puolestaan ovat yhteydessä koettuun työhyvinvointiin, joka on yhteydessä henkilökohtaiseen elämään.

Konttila suosittaa väitöskirjassaan, että väkivalta tulee ymmärtää organisaatioissa systeemisenä ilmiönä, jonka ilmenemiseen ja seurauksiin vaikuttavat erilaiset tekijät. Tutkimuksessa kehitettiin hypoteettinen malli työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

TtM Jenni Konttilan väitös "Hypoteettinen malli työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä aikuispsykiatrisessa avohoidossa" tarkastetaan Oulun yliopistossa 11.12.2020.

Väitös seurattavissa etänä, tarkemmat tiedot väitöstiedotteessa.

Väitös on luettavissa verkossa.