Raskaana olevan äidin ylipaino riskitekijä

Yhä useampi raskaana oleva nainen on ylipainoinen tai lihava. Äidin ylipaino tai lihavuus raskauden aikana on riskitekijä myös lapselle. Se voi vaikuttaa epäsuotuisasti sikiön kasvuun ja kehitykseen.

Äidin lihavuus voi vaikuttaa lapsen alttiuteen sairastua erilaisiin kroonisiin sairauksiin myös myöhemmällä iällä. Tätä tukee elämänkaarinäkökulma: Aikuisiän krooniset sairaudet voivat saada alkunsa sikiöaikana tai varhaislapsuudessa.

Äidin raskauden aikaisen painoindeksin yhteyttä tutkittiin jälkeläisen fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn, astmaan ja sokeritasapainoon aikuisiällä sekä fyysiseen aktiivisuuteen vanhuusiällä. Lisäksi tarkasteltiin jälkikasvun ylipainon muutosta lapsuus- ja aikuisiän välillä sekä kyseisen muutoksen mahdollista vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen vanhuusiällä.

Äidin korkea painoindeksi oli yhteydessä matalampaan fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn sekä korkeampaan astman esiintyvyyteen miehillä, mutta ei naisilla. Jälkeläisillä, joilla ei ollut sokeritautia, äidin korkeampi painoindeksi oli yhteydessä suotuisampaan sokeritasapainoon etenkin miehillä, jotka eivät olleet lihavia.

Naisilla sekä matala että korkea äidin painoindeksi ennustivat vähäisempää fyysistä aktiivisuutta vanhuusiällä. Vastaavaa yhteyttä ei huomattu miehillä. Ylipaino lapsuusiässä ja myöhäisessä aikuisiässä olivat yhteydessä vanhuusiän alhaisempaan fyysiseen aktiivisuuteen.

Äidin ylipaino ja lihavuus raskauden aikana ovat yhteydessä jälkeläisen terveyteen myös aikuisiässä. Hedelmällisessä iässä olevien naisten painonhallintaa tulisi tukea. Tuki edistää jälkeläisten terveyttä ja ennaltaehkäistä kroonisia sairauksia.

MD Anna Westberg väittelee Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 12.5.2021.

Väitös luettavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7210-5

Teksti Anne-Maj Aunula