Reipas liikkuminen ja istumisen vähentäminen pienentävät ikääntyneiden diabetesriskiä

Reipas liikkuminen ja paikallaanolon vähentäminen parantavat ikääntyneiden sokeriaineenvaihduntaa ja vähentävät riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Myös ikääntyneitä on tärkeä kannustaa välttämään paikallaanoloa ja lisäämään reipasta liikkumista sokeriaineenvaihdunnan tehostamiseksi.

Tutkittavien liikkumista ja paikallaanoloa seurattiin aktiivisuusmittarilla kahden viikon ajan. Sokeriaineenvaihduntaa tutkittiin verinäytteestä tehdyllä sokerirasituskokeella.

Reippaan liikkumisen ja paikallaanolon määrän perusteella tutkittavat jaettiin neljään liikkujatyyppiin: sohvaperunat, puuhastelijat, liikkuvat istujat ja aktiiviset.

Aktiivisilla ikääntyneillä esiintyi vähemmän tyypin 2 diabetesta ja esidiabetesta kuin sohvaperunoiksi luokitelluilla ikääntyneillä, joista joka toisella havaittiin sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Aktiivisten verensokeri- ja insuliinipitoisuudet olivat matalammat koko sokerirasituskokeen ajan verrattuna vähemmän liikkuviin. Aktiivisten ikääntyneiden sokerinsieto ja haiman tuottaman insuliinin vaikutus lihaksissa oli parempi kuin sohvaperunoiksi luokitelluilla ikääntyneillä, mitkä ovat selkeitä merkkejä diabeteksen riskistä.

-Aiemmat kyselytutkimukset ovat esittäneet, että ikääntyneiden liikunnan harrastaminen on yhteydessä sokeriaineenvaihduntaan, mutta aktiivisuusmittaria on käytetty ikääntyneiden tutkimuksissa todella vähän. Tässä tutkimuksessa erottelimme aktiivisuusmittarilla mitatun reippaan liikkumisen ja istumisen sekä luokittelimme tutkittavat erilaisiksi liikkujatyypeiksi.

-Analysoimme liikkujatyypin yhteyttä sokeriaineenvaihduntaan. Pelkkä liikunnan harrastaminen ei riitä. Aktiivisuutta ja pientä puuhastelua tulisi olla pitkin päivää”, tutkija Miia Länsitie kommentoi.

Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden riski lisääntyy voimakkaasti ikääntyessä. On tärkeää löytää keinoja ikääntyneiden diabeteksen ennaltaehkäisyyn. Tämän tutkimuksen perusteella fyysisesti aktiivinen elämäntapa, reipas liikkeellä oleminen ja istumisen rajoittaminen, edistävät myös ikääntyneiden sokeriaineenvaihduntaa ja voivat olla merkittävässä roolissa diabeteksen ehkäisyssä myöhemmällä iällä.

Tutkimus on osa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan toteuttamaa Oulu1945-väestötutkimusta, johon osallistui yhteensä 660 vuonna 1945 syntynyttä oululaista vuosina 2013–2015. Tutkittavat olivat tuolloin 67–69-vuotiaita.

Tutkimusjulkaisu: ODL Liikuntaklinikka, TtM, tutkija Miia Länsitie, Maisa Niemelä, Maarit Kangas, Mika Venojärvi, Pirjo Härkönen, Sirkka Keinänen‐Kiukaanniemi, Raija Korpelainen (2021), Julkaistu 14.2.2021, Oulun yliopisto.

Teksti: Anne-Maj Aunula