Sairaanhoitajaopiskelijoiden stressi lisääntyy opintojen aikana

Suomalaiset sairaanhoitajaopiskelijat eivät vielä ensimmäisenä opiskeluvuotenaan koe stressiä käytännön harjoittelussa. Toisen vuoden opiskelijoilla stressiä on jonkin verran, osoitti Master of Public Health Hanish Bhurtunin väitöstutkimus. 

Bhurtunin jatkokehitti stressimittaria, jolla voidaan mitata luotettavasti sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemaa stressiä kliinisen harjoittelun aikana. Mittarin osa-alueita ovat tiedon ja kliinisten taitojen puute, työkuorma ja kliiniset harjoitteluympäristöt, opettajat ja hoitohenkilökunta sekä potilaiden hoitaminen.

Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat stressiä ammatillisten tietojen ja taitojen puutteen, harjoitteluun liittyvien tehtävien ja työkuorman sekä harjoitteluympäristön vuoksi. Opiskelijat selviytyivät stressistä tunneperäisten menetelmien avulla, kuten katsomalla televisiota ja nukkumalla pidempään. Stressin hallinnassa oli havaittavissa joitakin eroja ensimmäisen ja toisen vuoden aikana.

Väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 6.11.2020 klo 12.

Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa 6.11.2020 klo 12 alkaen.

Väitöskirja verkossa