Sairaanhoitajien välinen yhteistyö lisää työtyytyväisyyttä

TtM Tuija Ylitörmäsen väitöstutkimus osoitti, että sairaanhoitajien välisellä yhteistyöllä ja työtyytyväisyydellä oli yhteys. Monimenetelmätutkimuksessa sekä suomalaiset, että norjalaiset hoitajat kokivat hoitajien välisen yhteistyön hyväksi mutta eroja maiden välillä löytyi. Suomalaiset arvioivat sairaanhoitajien keskinäisen yhteistyön norjalaisia heikommaksi ja olivat vähemmän tyytyväisiä työhönsä. Päivätyössä olevat sairaanhoitajat kokivat yhteistyön ja työtyytyväisyyden vuorotyöläisiä paremmaksi ja alle 30-vuotiaat sairaanhoitajat olivat vähemmän tyytyväisiä työhönsä kuin vanhemmat sairaanhoitajat.

Tunnistamalla ja edistämällä tekijöitä, jotka tukevat sairaanhoitajien välistä yhteistyötä voidaan lisätä työtyytyväisyyttä, mikä edesauttaa positiivista ja terveellistä työympäristöä sekä tukee sairaanhoitajien hyvinvointia. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot on huomioitava jo sairaanhoitajien koulutuksessa ja työelämässa organisaatiokulttuurin tulisi kannustaa yhteistyöhön.

TtM Tuija Ylitörmäsen väitöskirja Sairaanhoitajien välinen yhteistyö ja työtyytyväisyys – monimenetelmätutkimus suomalaisten ja norjalaisten sairaanhoitajien käsityksistä tarkastetaan 21.5.2021 klo 12 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Väitös seurattavissa verkossa.

Väitös luettavissa verkossa.

Teksti Katja Kosonen