Vanhusten yksinäisyys ja masennus riskitekijöitä

VTM Marina Näsmanin väitöstutkimuksessa ikääntyneiden koettua hyvinvointia lähestyttiin erityisesti 80–85-vuotiaiden tai vanhempien ihmisten näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan sopeutumiskyky muodostaa keskeisen osan vanhoista vanhimpien ihmisten koetusta hyvinvoinnista. Toinen merkittävä tulos on, että hyvinvoinnilla on tiivis yhteys elämänlaatuun, terveyteen ja hyvään ikääntymiseen.

Empiirisessä tutkimuksessa havaittiin, että vanhoista vanhempien hyvinvoinnissa löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja verrattuna muihin ikäryhmiin. Lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat lukuisat sosiodemografiset, sosiaaliset ja terveyteen liittyvät tekijät. Erityisesti huomioitavia riskitekijöitä ovat yksinäisyys ja masennus, joiden ennaltaehkäisy on suositeltavaa.

Tutkimus osoitti myös, että osa tutkimushenkilöistä oli kokenut aikuisen lapsensa kuoleman. Se heikensi hyvinvointia merkittävästi. Aihepiiristä on melko vähän aiempaa kirjallisuutta, mikä antaa aihetta jatkotutkimuksiin.

VTM Marina Näsman väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 9. huhtikuuta 2021. Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta.

Väitöstiedote