Suun terveyden vaikutus valtimonkovettumataudin syntymiseen

Valtimonkovettumatauti, eli ateroskleroosi, aiheuttaa globaalisti merkittävän määrän terveydenhuollon kustannuksia ja kuolemia. Myös ientulehdus ja sen vakavampi muoto, parodontiitti, on yleinen sairaus, jota lähes kolmannes aikuisväestöstä sairastaa jossakin muodossa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suun bakteereiden ja valtimonkovettumataudin välistä yhteyttä paremmin. Tutkimuksessa tehdyt löydökset voivat auttaa kehittämään uusia ja parempia keinoja ateroskleroosin hoitamiseen ja ennalta ehkäisemiseen.

Mikael Kyrklundin tutkimuksessa osoitettiin, että on olemassa vasta-aineita, jotka tunnistavat sekä suun bakteereita että hapettuneita kolesterolia kuljettavia partikkeleita (LDL). LDL-partikkelien hapettumisen on todettu olevan keskeisessä roolissa ateroskleroosin synnyssä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että hiirten rokottaminen tietyillä suun bakteereilla antaa suojan ateroskleroosia vastaan. Tarkkaa suojamekanismin syntytapaa ei kuitenkaan tiedetä. Veressä on arveltu olevan vasta-aineita, jotka tunnistavat sekä suun bakteereita että hapettuneita LDL-partikkeleita. Tutkimuksessa pyrittiin syventämään ymmärrystä tästä vasta-aineiden välisestä ristireaktiosta. Jos yhteys vasta-aineiden ristireaktioiden kautta löytyisi, voitaisiin suun terveyden ja valtimonkovettumataudin välistä vaikutussuhdetta ymmärtää paremmin.

Tutkimuksessa hyödynnettiin hiirimalleja sekä kohorttitutkimuksessa kerättyjä ihmisten verinäytteitä. Hiiret immunisoitiin, eli rokotettiin, suun bakteerilla tai bakteerin osalla, minkä jälkeen hiiristä kerättiin verinäytteet. Ihmisten ja hiirten verinäytteiden vasta-ainetasot analysoitiin.

Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan vasta-aineiden ristireaktio suun bakteereiden ja hapettuneiden LDL-partikkelien välillä. Hiirten avulla pystyttiin lisäksi konkreettisesti osoittamaan, että immunisointi suun bakteerilla vähensi ateroskleroosin kehittymistä kontrolliryhmään verrattuna.

Tutkimus antaa viitteitä, että vasta-aine välitteinen immuunivaste ja ristireagoivat vasta-aineet voivat olla yksi mahdollinen tekijä valtimonkovettumataudin ja parodontiitin välisessä yhteydessä.

Mikael Kyrklundin väitös tarkastetaan 4.2.2022 Oulun yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa, Leena Palotien auditoriossa 11.2. klo 12, os. Aapistie 5 A.

Vastaväittäjänä professori Seppo Meri.

http://urn.fi/urn:isbn:9789526231884

Kuva: Pixabay

Kooste: Anne-Maj Aunula