Syöpähoitojen kannalta lupaavana pidetyllä molekyylillä on keskeinen rooli immuunijärjestelmässä

Mohd Moin Khan tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa CIP2A-molekyyliä, jonka on esitetty olevan sovelias kohdemolekyyli syöpähoitojen kehittämiseen. Khanin tutkimustulosten perusteella CIP2A on merkittävä keskeisten immuunijärjestelmän solujen, T-auttajasolujen, toiminnan säätelijä. Väittelijän mukaan seuraavaksi tulisi tutkia CIP2A:n merkitystä esimerkiksi MS-taudissa ja immuunisolujen taistelussa syöpää vastaan.

T-auttajasolut ovat keskeisiä immuunijärjestelmän toiminnalle. Ne voivat aktivoitua ja muuntua eri alatyypeiksi. Liiallinen immuunijärjestelmän aktivaatio voi johtaa autoimmuunisairauksiin, kun taas liian vähäinen aktiivisuus voi heikentää tai kokonaan estää elimistön kyvyn poistaa syöpäsoluja. Proteiinien fosforylaatio on tärkeä solujen toiminnan säätelijä. Kinaasit ja fosfataasit ovat puolestaan entsyymejä, joista ensin mainitut fosforyloivat proteiineja ja jälkimmäiset de-fosforyloivat niitä.

Mohd Moin Khan tutki väitöskirjatyössään proteiinifosfataasi 2A:n estäjämolekyyliä (Cancerous Inhibitor of Protein Phosphatase 2A, eli CIP2A).

– CIP2A:n on esitetty olevan sovelias kohdemolekyyli syöpähoitojen kehittämiseen. Olen ensimmäisenä systemaattisesti identifioinut kaikki immuunisolun sisällä CIP2A:han sitoutuvat proteiinit, Khan kertoo.

Khan osoitti tutkimuksessaan, että CIP2A aktivoituu T-soluissa ja sen puuttuminen johtaa heikentyneeseen T-solujen aktivaatioon ja lisääntyneeseen Th17-solujen kehittymiseen. Tämä on tärkeää, koska Th17-soluilla on keskeinen rooli autoimmuunisairauksien ja tulehduksellisten sairauksien synnyssä.

– Jotta voisimme hyödyntää CIP2A:n terapeuttista potentiaalia, meidän täytyy ymmärtää paremmin sen fysiologiset funktiot immuunisoluissa, erityisesti Th17 -soluissa.

– CIP2A:lla on tärkeä merkitys erityisesti immuunisolujen erilaistumisen aikaisessa vaiheessa, jolloin T-solut johtavat koko immuunijärjestelmän toimintaa. Tunnistin useita uusia CIP2A:n kanssa vuorovaikuttavia tekijöitä karakterisoimalla koko CIP2A-interaktomin, eli sen kaikki mahdolliset vuorovaikutukset. Pystyin osoittamaan, että CIP2A säätelee paljon useampia solun sisäisiä prosesseja kuin on aiemmin tiedetty. Seuraavaksi meidän tulisi tutkia tarkemmin CIP2A:n merkitystä immuunivälitteisissä sairauksissa, kuten MS-taudissa ja immuunisolujen taistelussa syöpää vastaan, hän toteaa.

***

MSc Mohd Moin Khan esittää väitöskirjansa ”Role of cancerous inhibitor of protein phosphatase 2A in the regulation of T-cell response” tarkastettavaksi Turun yliopistossa 3.12.2021 klo 12.00 (Turun yliopisto, Biocity, Presidentti- auditorio, Tykistökatu 6, Turku).

Vastaväittäjänä on professori Olli Vainio (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Riitta Lahesmaa (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia.

Väittelijän yhteystiedot: mohd.khan@utu.fi

Kooste: Anne-Maj Aunula