Terveydelle haitallinen univaje

M.Sc Alexandra Lahtinen on tutkinut väitöstutkimuksessaan univajeen merkitystä. Univaje lisää pitkäaikaisena psykiatristen ja somaattisten sairauksien riskiä.

Univajeen patofysiologisia mekanismeja on tutkittu erilaisissa tutkimusasetelmissa ja kokeellisissa malleissa, mutta sen aiheuttamien terveyshaittojen taustalla olevat molekyylibiologiset mekanismit ovat vielä pitkälti tuntemattomia.

Pitkäaikaiseen univajeeseen liittyy veren valkosolujen DNA-metylaation muutoksia, jotka voivat välittää univajeeseen liittyviä laajoja fysiologisia seuraamuksia. Osa muutoksista palautuivat lepojakson jälkeen.

Väitöskirjatutkimus lisää osaltaan ymmärrystä siitä, kuinka univajeen fysiologiset vaikutukset välittyvät epigeneettisten mekanismien ja erityisesti DNA:n metylaation kautta.

Väitöskirjan kantavana hypoteesina oli, että univaje johtaa epigeneettisten prosessien – erityisesti DNA:n metylaation – muutoksiin.

Väitös tarkastettiin 5.3.2021 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Väitös on luettavissa verkossa.