Terveydenhuollon arvonluonti vaatii huomiota kokemukseen myös sairaalan ulkopuolella

Asiakkaiden kokemusten ja niistä syntyvän arvon ymmärtämisestä ja kehittämisestä on tullut yksi terveydenhuollon keskeisimmistä tavoitteista. Diplomi-insinööri Lauri Litovuo tutkii väitöskirjassaan perheiden kokemuksellisen arvon muodostumista terveydenhuollossa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kokemukset syntyvät laajassa verkostossa, mikä alleviivaa yhteistyötä myös sairaalan ulkopuolella.

Kokemuksia pidetään nykyisin asiakkaiden arvomääritysten perustana. Tästä syystä asiakkaiden kokemukset nostetaan yhä useammin terveydenhuollon palveluntarjoajien strategisiin tavoitteisiin niin Suomessa kuin maailmalla. Asian tärkeydestä huolimatta terveydenhuollon kokemuksia on tutkittu suppeasti ja keskitytty usein sen muodostumiseen sairaaloissa.

Lauri Litovuo tutkii väitöskirjassaan terveydenhuollon kokemuksellista arvoa. Väitöskirja lähestyy aihetta terveydenhuollon asiakkaina olevien lapsiperheiden ja terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmista. Tutkimus paljasti vahvasti tunnepitoisen, yhteisöllisen ja kognitiivisesti kuormittavan kokemusten kokonaisuuden, joka syntyy niin sairaaloissa kuin perheen arjessa.

– Asiakastyytyväisyyskyselyt kertovat yleensä vain vähän yksilöllisistä kokemuksista, joita aistivilla, ajattelevilla, tuntevilla, toimivilla ja yhteisöllisillä ihmisillä on terveydenhuoltopalveluista. Siksi on tärkeää, että kokemuksia lähestytään kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan näkökulmasta, Litovuori kertoo.

Litovuo tunnisti väitöstutkimuksessaan toimijoita, jotka osallistuvat kokemuksellisen arvon luomiseen suomalaisessa terveydenhuollossa. Tutkimuksessa havaittiin, että terveydenhuollon asiakkaiden kokemuksellista arvoa luo laaja joukko eri toimijoita terveydenhuoltopalveluiden tarjoajista perheen omaan tukiverkkoon ja teknologiayrityksistä vertaistuen toimijoihin.

– Yhden perheenjäsenen sairastuminen voi muuttaa koko perheen arkea ja luoda uusia tarpeita tilanteen käsittelyyn. Tällöin esimerkiksi vertaistuen toimijoista saattaa tulla erittäin tärkeitä terveydenhuollon kokemuksellisen arvon luojia, Litovuo havainnollistaa.

Jotta terveydenhuollon kokemuksellinen arvonluonti vahvistuisi, väitöstutkimus kannustaa eri toimijoita laajempaan yhteistyöhön.

– Potilaiden polku sairastumisesta toipumiseen leikkaa monien organisaatioiden sisäisiä ja niiden välisiä rajoja. Tämän vuoksi terveydenhuollon palveluntarjoajien ei tulisi pelkästään keskittyä kohtaamisiin potilaiden ja perheiden kanssa, vaan heidän olisi pyrittävä ymmärtämään rooli osana laajempaa toimijoiden verkostoa. Asiakkaiden kokemuksia ja terveydenhuollon arvoa luodaan tässä moninaisessa verkostossa, Litovuo toteaa.

Diplomi-insinööri Lauri Litovuon tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Healthcare Value as an Experience – From individuals’ health service experiences to healthcare ecosystem and related methods tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 25.2.2022 klo 12 alkaen, Hervannan kampuksella Festian salissa Pieni sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii Affiliated researcher, KTT Anu Helkkula Hankenista. Kustoksena toimii professori Leena Aarikka-Stenroos johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2293-9

Kuva: Pixabay

Kooste: Anne-Maj Aunula