Tupakointi jakautuu epätasaisesti väestöryhmien kesken

Tupakointi on merkittävä ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava tekijä. Tupakointi on jakautunut epätasaisesti väestöryhmien kesken aiheuttaen terveyden eriarvoisuutta: matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevat tupakoivat korkeammassa asemassa olevia yleisemmin ja lopettavat tupakoinnin epätodennäköisemmin.

VTM Otto Ruokolaisen väitöstutkimuksessa todettiin matalammin koulutettujen tupakoivan korkeastikoulutettuja enemmän ja erojen koulutusryhmien kesken kasvaneen. Tupakointi yleisesti on vähentynyt, mutta edelleen tupakoivia on paljon.

VTM Otto Ruokolaisen väitös "Socioeconomic differences in the use of tobacco: Finnish population-based studies" tarkastetaan Helsingin yliopistossa 29.1.2021 klo 13.

Väitös on seurattavissa verkossa.

Väitös on luettavissa verkossa.