Työhyvinvoinnin kehittäminen hankkeena voi auttaa työelämän muutoksissa

Työhyvinnointiin kannattaa panostaa myös hankemuotoisesti, ilmenee Maija Vänskän sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöstutkimuksesta. Tulos perustuu julkisessa organisaatiossa tehtyyn tapaustutkimukseen. -Hankkeessa mukana olleille muodostui käsitys, että työnantaja välittää työntekijöistään muutoksen keskellä. Osallistujille tehdyn kyselyn mukaan hankkeen hyötynä oi lisääntynyt osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemus, kertoo perjantaina 13. toukokuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Vänskä.

Maija Vänskän väitöskirja käsittelee työhyvinvointia ja sen kehittämistä julkisessa organisaatiossa. Hän muistuttaa, että työhyvinvointi on monimuotoinen ilmiö, jota ei ole aivan yksinkertaista määritellä. Pelkistettynä se tarkoittaa työskentelyä turvallisesti ja terveellisesti.

-Työhyvinvointi on osa jokapäiväistä toimintaa, jota ei saa eikä pidä unohtaa.

Hankintaosaaminen ennustaa työhyvinvointihankkeen onnistumista

Väitöstutkimuksen mukaan hankemuotoiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen sisältyy monia kriittisiä kohtia, joissa tehdyt ratkaisut vaikuttavat hankkeella aikaansaataviin tuloksiin. Yksi näistä on hankintaosaamisen taso, jota voidaan pitää keskeisenä työhyvinvointihankkeen onnistumista ennekoivana tekijänä.

-Hankeosaamisen julkisissa organisaatioissa kannattaa panostaa esimerkiksi riittävällä hankintakoulutuksella ja etukäteisvalmennuksella.

Hankemuotoinen työhyvinvoinnin kehittäminen ei välttämättä ole salamannopeaa kehittämistä varsinkaan, jos hankekustannukset nousevat yli hankintalakien määrittelemien summien. Aikaa saattaa kulua vuosiakin hankkeen valmistelun ja toteuttamisen välillä. Tämä kävi ilmi myös tutkimuksen kohteena olevassa työhyvinvointihankkeessa.

-Alustavien hankekriteerien asettamista kannattaa miettiä tarkoin, jotta ne helpottaisivat esimerkiksi palvelutuottajan valintaa, Vänskä muistuttaa.

Vänskä käytti tapaustutkimuksessa laadullisia ja määrällisiä menetelmiä, joilla saatiin laajempaa näkemystä tutkimukseen. Aineistona oli kyselytutkimuksen lisäksi kohdeorganisaation asiakirja-aineisto.

Väitöstilaisuus:

TtM Maija Vänskän väitöstutkimusta ”Työhyvinvointi ja sen kehittäminen julkisessa organisaatiossa” tarkastetaan perjantaina 13.5.2022 klo 12 Vaasan yliopiston Tritonia-rakennuksen Nissi-auditoriossa.

Vastaväittäjänä toimii professori Jari Stenvall (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Harri Jalonen.

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/69896390931?pwd=NXBSOUJOQUk3TnFHeHo0dLRXZQdZQdz09 Password: 882388

Kuva: Pixabay

Kooste: Anne-Maj Aunula