Työuupumuksesta toipumista voidaan edesauttaa vahvistamalla yksilön toimijuutta ja henkilökohtaisia voimavaroja

PsM, VTM, KTK Stela Salmisen väitöksen mukaan työuupumuksesta toipumista edesauttavat vertaistuki ja ammattilaisten ohjaus, ymmärrys omista tarpeista ja rajoista sekä itsehyväksyntä.

Työuupumus vaikuttaa myös puolisoihin ja parisuhteeseen. Perheenjäsenten tuki ja konkreettiset muutokset työolosuhteiden parantamiseksi vahvistavat toipumista.

Osa työuupumuskuntoutujista pystyi siirtämään opitut taidot arkeensa ja ylläpitämään fyysisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin tasoa. Toiset kokivat työuupumusoireiden lisääntyneen kuntoutuskurssin jälkeen. Kuntoutujan oma toimijuus ja aloitteellisuus auttavat ennaltaehkäisemään työuupumuksen uusiutumista. Yhtä tärkeitä olivat muutokset työpaikalla työkuorman ja resurssoinnin järkeistämiseksi.

– Esimiesten rooli on oleellinen työn järjestelyn epäkohtien ja tehottomien käytäntöjen tunnistamisessa. Jos esimiehet ovat tietoisia työuupumuksen tavallisimmista syistä ja oireista, he voivat käynnistää kriittisiä muutoksia työpaikalla, jotta työympäristö olisi terveempi ja reilumpi, Salminen summaa.

Työuupumus ei koske vain työuupunutta. Todellisuudessa vaikutus ulottuu myös hänen puolisoonsa. Puolisot tarjoavat emotionaalista ja käytännön tukea työuupumuksen vakavimmissa vaiheissa ja heidän tietoisuutensa työuupumusoireista voi ennaltaehkäistä sen uusiutumista. Sinä aikana puolisot kokevat kuitenkin merkittävää ahdinkoa, turhautumista ja avuttomuutta.

PsM, VTM, KTK Stela Salminen väittelee 7.5.2021 klo 12.00.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8588-2

Yleisö voi seurata tilaisuutta etäyhteydellä: https://r.jyu.fi/dissertation-salminen-070521

Teksti: Anne-Maj Aunula