Univaje johtaa epigeneettisten prosessien – erityisesti DNA:n metylaation – muutoksiin

Alexandra Lahtisen mukaan univaje on terveydelle haitallista. Se lisää pitkäaikaisena psykiatristen ja somaattisten sairauksien riskiä. Univajeen patofysiologisia mekanismeja on tutkittu erilaisissa tutkimusasetelmissa ja kokeellisissa malleissa, mutta sen aiheuttamien terveyshaittojen taustalla olevat molekyylibiologiset mekanismit ovat vielä pitkälti tuntemattomia. Väitöskirjan hypoteesina oli, että univaje johtaa epigeneettisten prosessien – erityisesti DNA:n metylaation – muutoksiin.

Pitkäaikaiseen univajeeseen liittyy veren valkosolujen DNA-metylaation muutoksia, jotka voivat välittää univajeeseen liittyviä laajoja fysiologisia seuraamuksia. Osa muutoksista palautuvat lepojakson jälkeen.

Väitöskirjatutkimus lisää ymmärrystä siitä, kuinka univajeen fysiologiset vaikutukset välittyvät epigeneettisten mekanismien ja erityisesti DNA:n metylaation kautta.

Väitös tarkastetaan 5.3.2021 Helsingin yliopistossa.

Väitös luettavissa verkossa.