Uusia, epätyypillisiä raskausdiabeteksen riskitekijöitä tunnistettu

Tohtorikoulutettava Senja Masalin selvittää väitöskirjassaan ei-perinteisten riskitekijöiden (pituus, syntymäkoko, tupakointi raskauden aikana, sosioekonominen asema) vaikutuksia raskausdiabeteksen esiintyvyyteen. Tietoja on kerätty Valtakunnallisesta syntymärekisteristä, Kansaneläkelaitokselta, Tilastokeskuksesta ja Verohallinnolta.

Synnyttäjän pituus on käänteisesti yhteydessä raskausdiabeteksen esiintyvyyteen. Synnyttäjillä, joilla todettiin raskausdiabetes, lapsen syntymäpaino nousi merkitsevästi ainoastaan pituuden ääriryhmissä eli kaikista lyhyimmissä ja kaikista pisimmissä naisissa.

Åidin syntymäkoko lisää käänteisesti raskausdiabeteksen riskiä: Synnyttäjillä, jotka ovat syntyneet pienikokoisina, oli suurin riski sairastua raskausdiabetekseen.

Äidin raskauden aikainen tupakointi lisäsi raskausdiabeteksen riskiä ollen korkein niiden naisten ryhmässä, jotka jatkoivat tupakointia ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen, verrattuna heihin, jotka lopettivat tai eivät tupakoineet lainkaan.

Mikäli synnyttäjällä todettiin raskausdiabetes, lapsen syntymäpainossa ei todettu ryhmien välistä eroa suhteessa tupakointiin. Äidin tulotaso oli käänteisesti yhteydessä raskausdiabeteksen riskiin. Korkeammalla koulutustasolla oli suojaava vaikutus taudin esiintyvyyteen.

Synnyttäjän pituus, syntymäkoko ja sosioekonominen asema (tulo- ja koulutustaso) ovat käänteisesti yhteydessä raskausdiabeteksen kehittymiseen. Äidin tupakointi raskauden aikana lisää raskausdiabeteksen riskiä.

Väitöskirjatutkimus on osa rekisteripohjaista Vantaan syntymäkohortti 2009-2015 seurantatutkimusta.

Senja Masalin väittelee 26.3.2021 Helsingin yliopistossa.

Väitös luettavissa verkossa.