Väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä

TtM Johanna Pulkkisen mukaan menetelmiä väkivallan uhan vaarojen arviointiin ja hallintaan sekä menettelytapaohjeita väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle on kehitetty niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.

Väkivallan ja sen uhan kokemukset terveydenhuoltotyössä ovat kuitenkin lisääntyneet. Lisäksi uhkatilanteista syntyneet työtapaturmat terveydenhuollossa ovat kaksinkertaistuneet viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Tutkimus jakautuu osatutkimuksiin. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa tarkasteltiin kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien uhkatilanneilmoituksia. Toisessa vaiheessa toteutettiin terveydenhuollon työntekijöille kysely väkivallan uhan hallinnasta. Kolmannessa vaiheessa selvitettiin vielä työsuojeluviranomaisen valvonnan tehokkuutta asiassa.

Kun väkivallanuhka on paremmin hallinnassa terveydenhuoltoalan työpaikoilla, sairauspoissaolot vähenevät, työurat pitenevät ja myös alan houkuttelevuus parantuu.

#tuleekoturpaan #työväkivaltauhka

TtM Johanna Pulkkinen väittelee Turun yliopistossa 21.05.2021.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8435-0

Teksti Anne-Maj Aunula