Vanhempien tupakointi avaintekijä nuorten tupakoinnin aloittamiseen

Lääketieteen lisensiaatti Salma El Amin tutkii väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttivat nuorten ja yliopisto-opiskelijoiden tupakkatuotteiden käyttöön Suomessa ja Sudanissa. Tupakoinnin todennäköisyys kasvaa, jos molemmat vanhemmat tupakoivat.

Tutkimuksen kohteena oli viisi eri tupakkatuotetta. Niiden käyttöön vaikuttavina tekijöinä tarkasteltiin perhetekijöitä, yhteisön normeja, fyysistä ja sosiaalista ympäristöä sekä poliittisia toimia, kuten asenteet, uskomukset ja käyttäytyminen nuorten asuinympäristössä, yliopistoissa, koulussa ja asuntoloissa.

Tuloksissa korostuu vanhempien, isovanhempien, ystävien ja opettajien tupakoinnin vaikutus nuorten tupakkatuotteiden käyttöön. Kysyttyjä tupakkatuotteita olivat savukkeet, nuuska, vesipiippu, sähkösavukkeet ja tombak (sudanilainen ei-poltettava tupakka).

Vanhempien tupakointi on avaintekijä nuorten tupakoinnin aloittamisessa. Sen todennäköisyys kasvaa, jos molemmat vanhemmat tupakoivat. Äidin vaikutus on isän vaikutusta suurempi. Suomalaisten isovanhempien tupakoinnin todettiin lisäävän lastenlasten tupakointia ja muiden tupakkatuotteiden sekä sähkösavukkeiden käyttöä.

Sudanissa nuorten yliopisto-opiskelijoiden tupakointiriskiä lisää tupakoinnille altistuminen asuintoloissa ja koulun tupakkapolitiikan vaikutukset. Kouluympäristön, mukaan lukien opettajien tupakointi, on keskeinen nuorten tupakointiin vaikuttava tekijä.

Yhteiskunnallinen keskustelu on hyvin erilaista Sudanissa ja Suomessa. Myös käytetyt tupakkatuotteet ja tupakkaa koskeva lainsäädäntö eroavat. Erilaisuudesta huolimatta tupakkatuotteiden käyttöön vaikuttavat tekijät ovat pääasiassa samoja.

Kouluympäristö ja koulun heikko tupakkapolitiikka, asuinympäristön tupakoinnin yleisyys sekä vanhempien että isovanhempien tupakkatuotteiden käyttö lisäsivät tupakoinnin aloittamisriskiä sekä sudanilaisilla että suomalaisilla nuorilla. Tutkimus antaa päätöksentekijöille ja terveyden ammattilaisille lisätietoa tehokkaampien ehkäisytoimien kehittämiseen erityisesti nuorille suunnatuille tupakkatuotteille.

Lääketieteen lisensiaatti Salma El Aminin väitöskirja Use and Determinants of Various Types of Tobacco Products; Study Among Finnish and Sudanese Adolescents and Young Adults tarkastettiin Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 7.5.2021.

Vastaväittäjänä toimi dosentti Tellervo Korhonen Helsingin yliopistosta. Kustoksena oli professori Arja Rimpelä yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1920-5

Teksti Anne-Maj Aunula