Vuorotyötekijöillä unettomuutta ja väsymystä

Väitöskirjassaan FM Päivi Vanttola nostaa esiin, kuinka työnteko normaaliin nukkuma-aikaan aiheuttaa monelle vuorotyöntekijälle unettomuutta tai voimakasta väsymystä. Oireet voivat pitkään toistuessaan kehittyä vuorotyöunihäiriöksi (VTH).

VTH:n yleisyys vaihtelee tutkimuksittain 3–63 %:ia. Se kuvastaa kohdepopulaatioiden, vuorojärjestelmien ja VTH:n seulontamenetelmien eroja eri tutkimuksissa.

Päivi Vanttola tutki väitöskirjassaan, kuinka uudet ja vanhat VTH-kriteerit sekä erilaiset seulontamenetelmät ja vuorotyöaikataulut vaikuttavat arvioihin VTH:n yleisyydestä.

Sairaalahenkilöstön työaikarekisterin käytön ansiosta tämä on ensimmäinen työ VTH:n yleisyydestä, jossa vuorotyölle altistuminen voitiin arvioida tarkasti. VTH:n oireita harvoin kokevien ja vuorotyölle harvoin altistuvien mukanaolo johti VTH:n yleisyyden yliarviointiin.

Vanhoihin kriteereihin verrattuna uusien VTH-kriteerien käyttö tiputti arvion VTH:n yleisyydestä vähintään puoleen.

Lentokenttähenkilöstön kolmiviikkoisen seurannan aikana VTH-ryhmän rentoutuminen oli nukkumaan mennessä vähäisempää, nukahtaminen kesti kauemmin ja uni oli heikompilaatuisempaa kuin vertailuryhmässä. VTH-ryhmä oli vertailuryhmää uneliaampi sekä yö- että aamuvuorossa. Lisäksi ryhmällä oli lyhyempi uni ja pidempi univaje ennen aamuvuoroja.

Toisin kuin vertailuryhmä, VTH-ryhmä nukkui vapaapäivinä vain vähän yli unentarpeensa, kun taas sairaalahenkilöstössä VTH oli vapaapäivinä yhteydessä voimakkaaseen väsymykseen.

Vanhoista kriteereistä uusiin siirtyminen pienensi arviota VTH:n yleisyydestä noin 3–6 %:iin. Tulevissa tutkimuksissa harvakseltaan oirehtiville työntekijöille ei pitäisi diagnosoida VTH:tä. Paljon tutkittujen yövuorojen lisäksi uni ja vireys häiriintyivät VTH:ssä myös aamuvuorojen yhteydessä. Vapaapäivinä VTH oli yhteydessä vähäisempään korvausuneen ja yleisempään väsymykseen, mikä voi kieliä heikommasta kyvystä palautua vuorotyöstä.

FM Päivi Vanttola väittelee Helsingin yliopistossa 31.3.2021 klo 16.

Väitös luettavissa verkossa.

Väitös katsottavissa verkossa.