Ylipainon taustalla voi piillä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen

Miesten syömishäiriökäyttäytyminen tunnistetaan huonosti ja syömishäiriöitä ajatellaan usein nuorten naisten sairauksina. TtM Marjukka Nurkkalan väitöstutkimuksessa havaittiin, että joka kymmenennellä kutsuntaikäisellä miehellä oli häiriintyneen syömiskäyttäytymisen oireita. Yleisimpiä oireet ovat ylipainoisilla. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä erilaista häiriintyneen syömiskäyttäytymisen profiilia, joihin yhdistyy esimerkiksi masennusta, vähäistä liikkumista, tupakointia ja alkoholin käyttöä.

Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ilmenee sekä naisilla että miehillä iästä riippumatta. Naisilla syömishäiriökäyttäytymistä ilmenee enemmän tai se tunnistetaan paremmin. Työikäisillä merkittävästi lihavilla naisilla ahmimistaipumusta esiintyi yli neljänneksellä.

Ylipainoon ja lihavuuteen liittyvää häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ei vielä tunnisteta tarpeeksi terveydenhuollossa ja erityisesti miesten syömiskäyttäytymisen ongelmien tunnistaminen on vähäistä. Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistaminen ja sen korjaaminen voisi ennaltaehkäistä lihavuuden kehittymistä.

TtM Marjukka Nurkkalan väitös "Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, paino ja fyysinen aktiivisuus : nuoret miehet ja ylipainoiset työikäiset" tarkastetaan Oulun yliopistossa 15.1.2021 klo 12.

Väitös on seurattavissa verkossa.

Väitös luettavissa verkossa.