Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry pitää tärkeänä, että seuraavassa hallitusohjelmassa satsataan sosiaali- ja terveysalaa tukevaan monitieteiseen tutkimukseen. Sote-palvelujen kehittämisen perustana tulee olla tutkittu tieto. Työelämän muutokset sekä työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet tulee huomioida.

Tieteellinen tutkimus luo vahvan perustan sosiaali- ja terveyspalveluille. Tutkittu tieto on vaikuttavan, laadukkaan, kustannustehokkaan ja hyvän hoidon kulmakivi. Lue lisää

Toimintaympäristön muutokseen vastaaminen. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio, digitalisaatio ja erilaiset monituottajamallit vaikuttavat merkittävästi johtamiseen, työnteon perustehtävien suorittamiseen sekä moniammatillisten tiimien toimintaan.

Hyvän arjen edellytykset. Työn ja perheen yhteensovittaminen on työelämän haaste erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Perheenjäsenten hoitovastuu ei aina jakaudu tasaisesti.