Sopimukseton tila

Kuntasektorin sopimukset päättyivät 28. helmikuuta.

Sopimukseton tila

Määräajaksi solmittavissa virka- ja työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa palkoista, työajoista, vuosilomista ja lomarahoista. Kun sopimuksen voimassaolo päättyy, alkaa sopimukseton tila.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan sopimuksen määräyksiä, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi. Työntekijän arkea sopimukseton tila ei muuta: työt tehdään vanhan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, eli myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja(t) eivät pääse sopimukseen työehdoista. Palkansaajien työtaistelukeinoja ovat muun muassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakko. Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon eivät osallistu virkasuhteiset, vaan pelkästään työsuhteessa olevat. Mahdolliseen lakkoon osallistuvat kaikki liiton jäsenet, joita lakkorajaus koskee.

Lisätietoa ajankohtaisista neuvottelukierroksen asioista löydät täältä.

Jäsenille lisätietoa sopimuksettomasta tilasta ja työtaisteluista jäsenEXTRASSA. Viestimme myös suoraan jäsenille, joten huolehdithan, että jäsentietosi (etenkin sähköposti ja puhelinnro) ovat ajantasalla. Voit päivittää ne täällä.

Lakkoavustus lakkopäiviltä on 150€/päivä, josta 16€ on verovapaata ja sen yli menevästä osuudesta menee Verohallinnon päätöksenmukaisesti 45% veroa automaattisesti. Lakkoavustusta haetaan ilmoittamalla sähköpostilla lakossa olosta toimisto@taja.fi Lähetämme Sinulle lakkoavustuksen hakulomakkeen salattuna sähköpostilla, johon vastaamalla saat toimitettua tietosi turvallisesti avustuksen maksua varten.