Tutustu seminaarin puhujiin

Heidi Parisod: Tutkimustiedosta hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen – tutkijana edistämässä näyttöön perustuvaa hoitotyötä

Heidi Parisod on pohjakoulutukseltaan terveyden- ja sairaanhoitaja ja väitellyt hoitotieteestä Turun yliopistosta vuonna 2018. Väitöstutkimuksessaan Heidi keskittyi varhaisnuorten tupakoimattomuuden edistämiseen ja on ollut mukana myös monissa muissa tutkimushankkeissa. Heidi työskentelee tutkijana Hoitotyön tutkimussäätiössä (Hotus), jonka tehtävänä on edistää kansallisesti näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Heidi toimii myös Maailman terveysjärjestö WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen varajohtajana ja jatkaa työnsä ohessa tutkimustyötä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen post doc -tutkijana.

Sunna Rannikko sh/th, TtM, TtT-opiskelija

Sunna Rannikko on väitöskirjatutkija Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Hänen työkokemuksensa kliinisestä hoitotyöstä painottuu neurokirurgisen potilaan hoitamiseen. Hänen kiinnostuksensa tutkimuksessa kohdistuvat hoitotyön etiikkaan, neurohoitotyöhön ja potilasnäkökulmaan. Väitöskirjassaan hän tutkii aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden henkilöiden arvokkuutta, yksityisyyttä ja autonomiaa.

Anneli Hujala, FT, yliopistotutkija

Anneli on sosiaali- ja terveysjohtamisen tutkija Itä-Suomen yliopistossa. Erityisesti hän on kiinnostunut sote-johtamisesta yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökulmista (sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaalipsykologia). Sote-integraatio ja siihen liittyvä monialainen yhteistyö (johtajat, työntekijät, paljon sote-palveluja tarvitsevat asiakkaat) ovat Annelin keskeisiä tutkimusaiheita.

Päivi Ahosola, tutkijatohtori

Päivi Ahosola on kiinnostunut vanhojen ihmisten hoivasta ja hyvinvoinnista ja hän on työskennellyt aiheen parissa käytännön hoitotyössä, kehittäjänä, johtajana ja tutkijana. Tällä hetkellä Päivi toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare). Päivi työskentelee SoWell-hankkeessa, jossa kiinnostuksen kohteena on vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Veli-Matti Partanen

Veli-Matti työskentelee väitöskirjatutkijana Suomen Syöpärekisterissä, jossa hän tekee kohdunkaulasyövän seulontoihin liittyvää tutkimusta. Hän vetää myös pohjoismaista NordScreen-projektissa, jossa kehitetään indikaattoreita syöpäseulontaohjelmien vertailuun.