Osallistu tutkimukseen

Lähiesihenkilöiden kokemukset hoitotyöntekijän päihteiden väärinkäytöstä työpaikalla

Toimitko hoitotyön lähiesihenkilönä? Oletko kohdannut työssäsi tlannetta, jossa olet käsitellyt esihenkilönä hoitotyön ammattilaisen päihteiden väärinkäyttöä työpaikalla? Tervetuloa haastattelututkimukseen kertomaan, millaisia kokemuksia sinulla siitä on.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tohtoriohjelman hoitotieteen alaan kuuluvaa väitöstutkimusta, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata ammattitoiminnan valvonnan prosesseja, joilla puututaan hoitotyöntekijöiden työpaikoilla ilmenneeseen päihteiden väärinkäyttöön. Osatutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitotyön lähiesihenkilöiden kokemuksia aiheesta. Aineisto kerätään teemahaastatteluin, jotka toteutetaan lähi- tai etätapaamisena (Teams) keskustelun ääni tallentaen. Haastattelu vie aikaa korkeintaan 90 minuuttia. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja aineisto käsitellään niin, ettei yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa.

Tutkimusta on tekemässä Katrimaija Luurila, TtM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopistosta.

Lue lisää kutsusta ja tutkimustiedotteesta ja ole yhteydessä tutkijaan varataksesi haastatteluajan katluu@uef.fi tai p. +358 50 3777977

Kutsu tutkimukseen

Tutkimustiedote