Akavalaiset hoitajat: Aikuiskoulutustuki on säilytettävä

Julkaistu:

Taja, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Suomen Työterveyshoitajaliitto nostavat yhteiskannanotossaan esiin aikuiskoulutuksen merkityksen sote-aloille ja painottavat, että sen säilyttäminen on sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

Aikuiskoulutustuki on säilytettävä, sillä se turvaa toimeentuloa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on työuransa aikana tarvetta täydentää ammatillista osaamistaan tai lisäkouluttautua.

Sosiaali- ja terveysala kehittyy nopeasti ja kehityksessä mukana pysyminen edellyttää usein lisä- tai jatkokoulutuksia työuran eri vaiheissa. Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta uralla etenemiseen lisäävät työn vetovoimaa.

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa esimerkiksi hoitotyön opettajien ja johtajien kouluttautumisen ja riittävän määrän tulevaisuudessa.

Työuran aikana voi joutua myös vaihtamaan alaa esimerkiksi terveydentilan tai työllisyystilanteen vuoksi. Aikuiskoulutustuki on siten erinomainen keino pitää työikäiset töissä, joten se tukee parhaiten hallituksen koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa. Aikuiskoulutustuen säilyttäminen on siten sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Asiasanat