Mieleni terveys on #TärkeäOsaMinua -kampanja kerää nuorten kokemuksia hyvinvoinnista

Julkaistu:

Taja on mukana #TärkeäOsaMinua -kampanjassa, jossa korkeakouluopiskelijat ja nuoret aikuiset kutsutaan jakamaan kokemuksiaan siitä, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan. Tavoitteena on välittää päättäjille ajantasaista tietoa nuorten tilanteesta.

Akava jäsenliittoineen, Akavan opiskelijat sekä Allianssi, SYL, SAMOK, MIELI ja Nyyti kutsuvat Mieleni terveys on #TärkeäOsaMinua -kampanjassa korkeakouluopiskelijat ja nuoret aikuiset jakamaan kokemuksiaan siitä, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan. Kampanjan tavoitteena on välittää päättäjille ajantasaista tietoa nuorten tilanteesta ja tuoda esiin myös ratkaisuehdotuksia ongelmiin.

Korkeakouluopiskelijat opiskelevat ja valmistuvat hyvin erilaiseen maailmaan kuin ennen: työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja nuorilla on monia paineita. Monia heistä kuormittavat muun muassa opintojen ja työn yhteensovittaminen, epävarma taloudellinen tilanne, mielenterveysongelmat ja jaksaminen sekä työllistymisvaikeudet. Tulevaisuus voi olla heidän näkökulmastaan monin tavoin epävarmaa.

Huoli nuorten hyvinvoinnista on suuri, erityisesti kun tiedämme, että mielenterveysongelmat ovat yhä yleisempiä nuorilla.

– Haluamme kuulla kampanjamme avulla nuorilta itseltään, millaista heidän arkensa on ja millaisia pulmia heillä on ja mitkä asiat toisivat heille hyvää oloa sekä parantaisivat heidän hyvinvointiaan, kertoo Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Pauliina Ryökäs.

Opiskelijoita, vastavalmistuneita ja nuoria aikuisia kutsutaan maalis- ja huhtikuun aikana www.tarkeaosaminua.fi -sivulle kertomaan, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan. Kokemukset jätetään nimettöminä.

– Keräämme nuorten kokemuksia ja tarinoita ymmärtääksemme paremmin, miten voimme tukea ja auttaa heitä. Kokoamme kampanjasivun kautta kerätyt nuorten kokemukset yhteen ja muotoilemme yhdessä asiantuntijoidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa ratkaisuehdotuksia nuorten haasteisiin, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Tietoa nuorten tilanteesta ja ratkaisuehdotukset toimitetaan tasavallan presidentille, kansanedustajille ja ministereille syksyllä 2024.

Akava toteuttaa kampanjan yhdessä Akavan opiskelijoiden ja jäsenjärjestöjensä kanssa. Kampanjassa ovat mukana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, MIELI Suomen mielenterveys ja Nyyti.

Tärkeä osa minua

Lisätietoja

Jaana Ignatius, kehityspäällikkö, Akava, puh. +358 40 700 2225

Eeva Karhamo, viestintäpäällikkö, Akava, puh +368 50 322 6757

Asiasanat